วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สมเด็จวัดระฆัง รุ่นปลดหนี้ ด้านหนึ่งเป็นรูปสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) อีกด้านเป็นพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


สมเด็จวัดระฆัง รุ่นปลดหนี้  ด้านหนึ่งเป็นรูปสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) อีกด้านเป็นพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คณะ ๒ จัดสร้าง
ในกล่องพลาสติก

กล่องพลาสติกด้านหน้า
ตรงกลางเป็นตราวัดระฆัง
จารึกข้อความ ๕ บรรทัด ว่า
สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี)
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
คณะ ๒ จัดสร้าง

ตัวพระ เป็นเนื้อผง/ดิน สีปูนแห้ง ลักษณะกลม
ด้านหนึ่งเป็นรูปของเจ้าประคุณสมเด็จโต
มียันตร์ล้อมรอบ
ใต้ฐาน จารึกว่า
รุ่น ๑
สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พฺรหฺมรํสี)

อีกด้าน ตรงกลางเป็นพระบรมรูปของพระเจ้าตากสินประทับนั่ง
มีพระแสงดาบบนพระเพลา
ใต้ฐานจารึกเป็นอักษรไทยว่า
สมเด็จ พระเจ้า ตากสิน มหาราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น